Paybill namba ya Tala ni gani?

Namba yetu ya Malipo ni 851900. Tumia namba yako uliyosajili nayo Tala kama namba ya account.

Last updated:
Was this article helpful?
349 out of 401 found this helpful