Kuchelewesha Malipo

Ni muhimu kufanya malipo yako kwa wakati ili kuweza kuendelea kufaidika kwa mikopo ya Tala, ya haraka na yenye riba ya chini. Kukosa kulipa mkopo inaweza kusababisha malipo ya kuchelewa (late fee), kiwango cha mkopo kilichopungua, na hata kukosa kupata mikopo kutoka kwa wakopeshaji wengine.

Last updated:
Was this article helpful?
333 out of 414 found this helpful